Garvson - "När kemin stämmer"

Nära samarbete med våra kunder och huvudmän har under åren gett oss möjligheten att vara delaktiga i utvecklingen av en mängd produkter, som lett till framgång genom ökade intäkter för våra partners, både på hemma- och exportmarknaden.

Garvson AB's framtida mål är att ständigt förstärka programmet av specialkemikalier, att bli bättre på att identifiera marknadens behov, att kunna presentera tekniska och kostnadseffektiva lösningar med långsiktig omsorg om miljön.

För att uppfylla dessa mål krävs uthållighet, starka partners, framtidsvisioner och investering i kompetens. (Läs mer om våra partners under Partners.)

Garvson är medlem i svenska Plastkemiföretagen och följer föreskrifterna i ansvars- och omsorgsprogrammet Responsible Care

 

 

www.plastkemiforetagen.se

www.responsiblecare.org

 
Design av Intendit Webbyrå

 

Garvson AB
Bolshedens Industriväg 22
427 50 Billdal, Sweden

TELEFON
031 93 92 60

 
E-MAIL
info@garvson.se